es | val

Inicio > Metodologías

En el marc de l'ecosistema emprenedor, s'han identificat serveis d'alt valor afegit, que el mercat no ofereix actualment, i que poden servir per impulsar la creació i el creixement de nous projectes innovadors i/o empreses de base tecnològica.

 
 

 

La iniciativa BIK CEEI (Business Innovation Kit) naix com una eina d'innovació aplicada referent per a l'ecosistema emprenedor i innovador de la Comunitat Valenciana. El sistema s'articula en 3 productes concrets: BIK Idea, BIK Startup i BIK Scale, amb l’objectiu clar d'abordar totes les fases d'un projecte d'innovació i permetre la seua coherència i desenvolupament.

 

A través d'aquesta iniciativa els CEEI CV permeten generar valor afegit en l'àmbit de la innovació aplicant metodologies referents i punteres com Design Thinking, Lean Startup i Open Innovation. D'aquesta manera donem suport tant a projectes en fase idea com a projectes d'innovació de gran calat, amb la finalitat última de ser una eina referent en la creació de valor afegit i riquesa a l'ecosistema.

 

 
 

 

Definició del procés i els recursos necessaris per a la transformació del coneixement tecnològic tangible, en un valor econòmic real, que puga ser gestionat per agents del mercat. 

Aquesta metodologia, va dirigida a tots els actors dels ecosistemes científic i tecnològic, interessats en aconseguir una major eficàcia i eficiència en els processos de transferència tecnològica, des dels centres de recerca públics i privats a empreses, per a la seua valorització en el mercat.
 

 

SOMA Tech Hub, és la comunitat tecnològica de Castelló, un fòrum estratègic conformat pels principals agents de l'ecosistema innovador tecnològic de la província com són: empreses de sectors tradicionals interessades a digitalitzar els seus processos, empreses tecnològiques, emprenedors, entitats i associacions, estudiants, professors i professionals. 

 

MISSIÓ.

Millorar la competitivitat del teixit empresarial, generant riquesa i valor mitjançant la suma de les capacitats de la comunitat, per generar noves i majors oportunitats. 

En entorns de negocis que primen la col·laboració entre empreses, en els quals aquestes es complementen amb altres i afegeixen valor, l'auge de les tecnologies és una realitat irrefutable. El sector tecnològic ha d'impulsar el canvi perquè els negocis tradicionals siguen més competitius, disruptius i innovadors.