es | val

Inicio > Recursos > Fichas

 

Impressió 3D

La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació de productes per addició on un objecte...

Impresión 3D

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación de productos por adición donde un objeto...

Oficina Tècnica d'Enginyeria

Les oficines tècniques d’enginyeria són gabinets professionals concebuts com a un conjunt de...

Oficina Técnica de Ingeniería

Las oficinas técnicas de ingeniería son gabinetes profesionales concebidos como un conjunto de...

Turisme Actiu

El turisme actiu és un segment emergent especialitzat en activitats esportives que es practiquen...

Turismo Activo

El turismo activo es un segmento especializado en actividades deportivas que se practican...

Botiga de Mascotes i Alimentació Animal

A Europa, aproximadament 70 milions de llars compten amb un animal de companyia. Al nostre país, el...

Tienda de Mascotas y Alimentación Animal

En el ámbito europeo, alrededor de 70 millones de hogares cuentan con un animal de compañía. En...

Ajuda a Domicili

Els servicis d’ajuda a domicili intenten atendre persones que, per les seues circumstàncies socials...

Ayuda a Domicilio

Los servicios de ayuda a domicilio intentan atender a personas que, por sus circunstancias sociales...

Agencias de Exportación

Las Agencias de Exportación son empresas cuya actividad principal es la venta en los mercados...

Agències d'Exportació

Les agències d’exportació són empreses l’activitat principal de les quals és la venda en els...

Youtuber

Un youtuber és aquella persona que puja vídeos al canal de YouTube i guanya diners per això,...

Youtuber

Un youtuber es aquella persona que sube vídeos al canal de YouTube y gana dinero por ello; ya sea a...

Escola de Ball

Cada vegada és major el nombre de persones interessades en utilitzar els servicis de les escoles de...

Escuela de Baile

Cada vez son más las personas interesadas en utilizar los servicios de las Escuelas de Baile, bien...

Empreses de Seguretat

El sector d’empreses de seguretat a Europa comprén més de 49.000 empreses i més de 2 milions...

Empresas de seguridad

El sector de empresas de seguridad a nivel europeo comprende más de 49 mil empresas y más de 2...

Cellers de vi

Un celler de vi és una construcció, un edifici o un lloc subterrani destinat a la producció i...

Bodegas de vino

Una bodega de vino es una construcción, edificio o lugar subterráneo destinado a la producción y...