es | val

Inicio > Recursos > Fichas

 

Impressió 3D

La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació de productes per addició on un objecte...

Impresión 3D

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación de productos por adición donde un objeto...

Oficina Tècnica d'Enginyeria

Les oficines tècniques d’enginyeria són gabinets professionals concebuts com a un conjunt de...

Oficina Técnica de Ingeniería

Las oficinas técnicas de ingeniería son gabinetes profesionales concebidos como un conjunto de...

Turisme Actiu

El turisme actiu és un segment emergent especialitzat en activitats esportives que es practiquen...

Turismo Activo

El turismo activo es un segmento especializado en actividades deportivas que se practican...

Botiga de Mascotes i Alimentació Animal

A Europa, aproximadament 70 milions de llars compten amb un animal de companyia. Al nostre país, el...

Tienda de Mascotas y Alimentación Animal

En el ámbito europeo, alrededor de 70 millones de hogares cuentan con un animal de compañía. En...

Ajuda a Domicili

Els servicis d’ajuda a domicili intenten atendre persones que, per les seues circumstàncies socials...

Ayuda a Domicilio

Los servicios de ayuda a domicilio intentan atender a personas que, por sus circunstancias sociales...

Agencias de Exportación

Las Agencias de Exportación son empresas cuya actividad principal es la venta en los mercados...

Agències d'Exportació

Les agències d’exportació són empreses l’activitat principal de les quals és la venda en els...

Youtuber

Un youtuber és aquella persona que puja vídeos al canal de YouTube i guanya diners per això,...

Youtuber

Un youtuber es aquella persona que sube vídeos al canal de YouTube y gana dinero por ello; ya sea a...

Escola de Ball

Cada vegada és major el nombre de persones interessades en utilitzar els servicis de les escoles de...

Escuela de Baile

Cada vez son más las personas interesadas en utilizar los servicios de las Escuelas de Baile, bien...

Empreses de Seguretat

El sector d’empreses de seguretat a Europa comprén més de 49.000 empreses i més de 2 milions...

Empresas de seguridad

El sector de empresas de seguridad a nivel europeo comprende más de 49 mil empresas y más de 2...

Cellers de vi

Un celler de vi és una construcció, un edifici o un lloc subterrani destinat a la producció i...

Bodegas de vino

Una bodega de vino es una construcción, edificio o lugar subterráneo destinado a la producción y...

Centres d'Assistència

Considerem com a centres d’assistència les residències per a persones majors dependents i els...

Centros de Asistencia

Consideramos como centros de asistencia las residencias para personas mayores dependientes, los...

Retoc i remunta de roba

El negoci de botiga de costura dedicada a retocs de qualsevol tipus ens permet arribar a una...

Arreglo de ropa y composturas

El negocio de tienda de costura dedicada a arreglos de todo tipo permite llegar a una población...

Food Truck

Els Food Truck són vehicles de disseny on se serveix menjar i que es localitzen a fires, mercadets...

Food Truck

Los Food Truck son vehículos de diseño donde se sirve comida y se localizan en ferias, mercadillos...

Reparacions a la Llar

La actividad de las empresas de reparaciones en el hogar incluye los servicios de fontanería...

Botiga d'Il·luminació

El sector espanyol de la il·luminació es caracteritza per la seua marcada...

Tienda de Iluminación

El sector español de la iluminación se caracteriza por su marcada atomización. Así, se estima que...

Fabricación de Envases y Embalajes

La fabricación de envases y embalajes es una actividad muy amplia y directamente relacionada con...

Reparaciones en el Hogar

La actividad de las empresas de reparaciones en el hogar incluye los servicios de fontanería,...

Fabricació d'Envasos i Embalatges

La fabricació d’envasos i embalatges és una activitat molt àmplia i...

Comercio Electrónico

El 67% de los europeos entre 16 y 74 años utilizaron Internet a diario o casi a diario durante 2015...

Clínicas y Tiendas Veterinarias

En el 49,3% de los hogares españoles (un total de 16,1 millones) hay un animal doméstico. Los...

Tienda de Decoración

La actividad principal comprende la venta al por menor de mobiliario, iluminación, textil hogar,...